Estades i formació professionals

Escola de Professionals: Estades i Formació Profesionals Temporals

Estades i Formació Professionals

Activitats docents i cursos

A les estades i formació de professionals les llevadores d’estància comparteixen el nostre espai i el nostre temps, i coneixen el nostre treball, on preval el respecte a les necessitats individuals.

Aquestes estades permeten descobrir altres vivències professionals i a l’hora adquirir noves actituds, habilitats i coneixements.

També es pot participar com a professional en els grups de preparació al part i al naixement.

Els cursos faciliten eines als professionals dedicats al part natural, tant en l’atenció primària com hospitalària, dins d’un PROGRAMA DE RECOLZAMENT ALS PROFESSIONALS DEL PART NATURAL.

Una nova àrea de formació, per a professionals que des de diferents alngles tenen cura dels infants; ECOLOGIA DELS SISTEMES HUMANS, a càrrec de la Es.Te.R., un curs de 200 hores, un cap de setmana al mes durant una any de formació en prevenció, educació i ecologia de sistemes.