Rosa-Zaragoza..

Taller Àbum de familia

Sanant-avortament

Taller-xamanisme

 

 

 

Centre autoritzat per a l'assistència al part natural i domiciliari pel Departament de Salut de la Generalitat. Inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris amb el núm. E086882473.