12partllibertcaminante, no hay camino,
se hace camino al andar,
al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás,
se ve la senda que nunca se ha de pisar.

Caminante, no hay camino,

si no estelas en la mar

Centre autoritzat per a l'assistència al part natural i domiciliari pel Departament de Salut de la Generalitat. Inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris amb el núm. E086882473.