Atenció a l’embaràs

Consell preconcepcional

Consultes de seguiment de l’embaràs

Ioga per embarassades

panza-+4-manos
Centre autoritzat per a l'assistència al part natural i domiciliari pel Departament de Salut de la Generalitat. Inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris amb el núm. E086882473.