Slideshow shadow
Part respectat pp1 Criança
Part respectat Preparació al part Criança

Us donem la benvinguda a casa

CUIDAR LA VIDA DES DEL SEU INICI

ens ha motivat a crear aquest espai, a dedicar-hi temps,

a desplegar-hi la nostra activitat creativa.

Desitgem que hi trobeu allò que esteu buscant.

.

Un Equip                                   Una Filosofia

.

.

MIGJORN ES DECLARA A FAVOR DELS PARTS SENSE VIOLÈNCIA

 

.

Centre autoritzat per a l'assistència al part natural i domiciliari pel Departament de Salut de la Generalitat. Inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris amb el núm. E086882473.